Slappe regler for problematisk kemi i importerede produkter truer sundhed og konkurrenceevne

Huller i den europæiske kemikalielovgivning REACH for importerede produkter kan true miljøet og forbrugernes sundhed og hæmme europæiske producenters konkurrenceevne. Det mener Det Økologiske Råd og Plastindustrien i en fælles pressemeddelelse.

Del:

Det kræver en særlig tilladelse, før producenter i EU kan producere artikler med problematiske kemikalier fra den såkaldte godkendelsesliste. Dette krav gælder ikke for producenter udenfor EU, der dermed frit kan eksportere produkter med selvsamme stoffer til det europæiske marked uden forudgående godkendelse.

Forbrugerne bliver derfor udsat for potentielt sundhedsskadelige kemikalier i disse importerede produkter. Det virker selvmodsigende at regulere brugen af særligt problematiske kemikalier i artikler produceret i EU, samtidig med at man fortsat importerer artikler med selvsamme kemikalier fra lande udenfor EU.

Denne udfordring blev sat på dagsordenen til et debatarrangement arrangeret af Det Økologiske Råd og brancheforeningen Plastindustrien den 13. juni i Europa-Huset i København.

EU’s store kemikalielovgivning REACH var et betydeligt fremskridt, da den kom i 2007. Men den indeholder også store huller. Et af dem er de manglende krav til farlige stoffer i importerede varer. Det vil vi gerne sætte fokus påudtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Skævvridning af konkurrenceforhold

Det skader også de europæiske producenters konkurrenceevne, når der stilles krav til dem, som ikke gælder for producenter udenfor EU, der eksporterer varer til det europæiske marked.

– Det er paradoksalt at forbyde produktionen af produkter med eksempelvis ftalater i EU og så samtidig kunne importere produkterne i en lind strøm fra Kina, hvor der gerne må være anvendt ftalater i produktionen, forklarer Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien.

Der er således mange gode grunde til at man burde ændre REACH, så import blev sidestillet med produktion inden for EU. Men der er ikke udsigt til at genåbne forhandlingerne om det store lovkompleks Der er derfor brug for at udnytte de muligheder der ligger inden for den eksisterende kemikalielovgivning.

Gældende lovgivning skal udnyttes bedre

Miljøorganisationen Det Økologiske Råd og brancheforeningen Plastindustrien finder, at EU i langt højere grad skal bruge muligheden for, at de særligt problematiske stoffer omfattes af forbud eller begrænsning i anvendelsen. I så fald vil det nemlig gælde for såvel importerede varer som varer produceret inden for EU. Desuden opfordrer de to organisationer til, at der laves en juridisk analyse af, om man kan afhjælpe dette problem yderligere uden at genåbne selve REACH-teksten – f.eks. ved at ændre i bilagene eller i administrationspraksis.

Mens vi venter på at reglerne for importerede varer forbedres, er det afgørende at forbrugerne kan få oplysninger om indhold af problematiske stoffer i varerne. REACH-reglerne giver netop forbrugerne ret til at spørge om, hvorvidt der er stoffer fra den såkaldte kandidatliste i en vare, og så skal detailhandlen svare inden for 45 dage. Men ofte får forbrugerne ikke fyldestgørende svar. En del af detailhandlen gør en stor indsats her, mens andre henviser til, at de ikke kan få svarene fra deres leverandører, som typisk ligger i Asien.

– Forbrugerne skal kunne få oplysninger om indhold af farlige stoffer, også i importerede varer. Hvis detailhandelskæderne ikke kan få de korrekte oplysninger fra deres leverandører i f.eks. Asien, bør de såvidt muligt søge andre leverandører, som vil leve op til EU-kravene, udtaler Christian Ege.

Hvis forbrugernes sundhed og producenternes konkurrenceevne skal beskyttes, er det nødvendigt at udvide den gældende regulering af disse særligt problematiske kemikalier produceret i EU til også at gælde for selvsamme kemikalier i artikler importeret fra lande udenfor EU. Der skal også være bedre muligheder for, at importører kan stille krav til deres udenlandske leverandører om videregivelse af korrekte kemikalieoplysninger.

Yderligere oplysninger: Christian Ege, tlf. 3318 1933/2858 0698 og Christina Busk, tlf. 2949 4564/cb@plast.dk.