Videnskabeligt studie frikender styren for at fremkalde en række kræftformer

Et stort videnskabeligt studie afliver nu mistanken om, at der er en sammenhæng mellem udsættelsen for styren og en lang række forskellige former for kræft. 72.000 ansatte hos virksomheder, der arbejder med styren, har deltaget i studiet.

Del:

Styren er et materiale, der bl.a. anvendes til produktion af vindmøllevinger og lystbåde.

Materialet har i en årrække været under mistanke for at være kræftfremkaldende, men et videnskabeligt studie har for nylig konkluderet, at der ikke er en sammenhæng mellem udsættelse for styren og 50 forskellige kræftformer.

Henrik Kolstad, professor i arbejdsmedicin på Aarhus Universitetshospital, er en af forskerne bag undersøgelsen.

Han har gentagne gange holdt oplæg for Plastindustriens Kompositsektion, hvor Henrik Kolstad har lagt særligt vægt på, at det specifikke videnskabelige studie har involveret langt flere respondenter og langt mere data end lignende undersøgelser af styreneksponering.

Forskergruppen har konkret undersøgt data fra mere end 72.000 ansatte hos mere end 400 små- og mellemstore virksomheder, der har arbejdet med styren:

– Vi har haft en liste på over 400 virksomheder, der har produceret glasfiber siden 1960, og trukket data på alle de ansatte. Overordnet set kunne vi ikke finde forøget risiko for en række kræfttyper, udtaler Henrik Kolstad til Danmarks Radio.

Plastindustrien er tilfreds med afklaring

Plastindustriens miljøpolitiske chef Christina Busk er glad for, at undersøgelsen nu er offentliggjort med et foreløbigt positivt resultat:

– Jeg er naturligvis tilfreds med, at vi nu har videnskabens ord for, at styren ikke kan kædes sammen med en lang række kræftformer. En del af vores medlemsvirksomheder har bidraget med data til undersøgelsen, og vi har forsøgt at følge forskningen på tætteste hold, da medarbejdernes helbred og sikkerhed kommer før alt andet.

Imidlertid har forskergruppen ikke kunne frikende styren fra at kunne fremkalde en særlig for leukæmi samt kræft i næsen. Derfor vil Henrik Kolstad og forskergruppen nu forsætte undersøgelserne i den kommende tid.

Christina Busk, der også er sekretær for Plastindustriens Kompositsektion, støtter fuldt op om, at der bliver forsket yderligere i styrens påvirkning:

– Det er helt afgørende, at det en gang for alle bliver afklaret, hvorvidt udsættelse for styren øger risikoen for enkelte former for kræft. Derfor vil vi blive ved med at holde en tæt kontakt til forskergruppen, og vi vil fortsat også opfordre vores medlemsvirksomheder til at medvirke i undersøgelserne i det omfang, at der behov for det.

LÆS MERE: Artikel i Berlingske om det videnskabelige studie