Miljøordfører fra SF på besøg hos Ulstrup Plast i Lynge

Under virksomhedsbesøget fortalte flere medarbejdere på Ulstrup Plast om, hvordan virksomheden er opmærksom på at undgå spild af plast i produktionen. I midten ses Trine Torp, miljøordfører for SF og valgt i Nordsjællands Storkreds.

SF’s miljøordfører Trine Torp lagde mandag formiddag vejen plastvirksomheden Ulstrup Plast A/S i Lynge. Formålet med besøget var at sætte fokus på, hvordan vi bevarer fordelene ved plast og samtidig får stoppet udledningen af plastaffald i naturen.

Del:

Trine Torp, medlem af Folketinget og miljøordfører for SF, besøgte mandag den 12. december plastvirksomheden Ulstrup Plast A/S i Lynge.

Vært for virksomhedsbesøget var Søren Ulstrup, adm. direktør hos Ulstrup Plast og tredje generation i direktørstolen i hos familievirksomheden samt formand for brancheforeningen Plastindustrien.

Virksomheden har i flere år arbejdet målrettet for at forhindre, at spild fra produktionen fører til, at der ender plastaffald i havet.

Det er en dagsorden, der i høj grad interesserer SF og Trine Torp, som i Folketinget har fremsat en samlet plaststrategi for at mindske mængden af plast i naturen:

– Vi fik blandt andet drøftet behovet for en samlet strategi for, hvordan vi bevarer fordelene ved plast og samtidig får stoppet udledningen af plast i naturen. Målet må være helt at undgå, at plastaffald opstår. Plast skal ikke deponeres eller forbrændes, men indsamles og genanvendes. Besøget efterlader et meget positivt indtryk af en virksomhed, som er helt fremme i skoene i forhold til at begrænse spild fra produktionen, også af mikroplast som ellers ville havne i rensningsanlægget og i havet.

Søren Ulstrup, adm. direktør i Ulstrup Plast, lagde ikke skjul på, at han var rigtig glad for politikerbesøget:

– Det er en fornøjelse at få en interesseret og dedikeret politiker som Trine Torp på besøg. Jeg mener nemlig, at det er utroligt vigtigt med en løbende kontakt mellem Christiansborg og virksomhederne ude i landet. Vi er helt enige med SF i, at plast ikke hører til i havet, og det er miljømæssig udfordring, som vi bruger rigtig mange ressourcer på – både her i virksomheden og i vores brancheforening Plastindustrien.

SF’s miljøordfører Trine Torp kvitterede for opbakningen:

– Jeg er glad for, at Plastindustrien er imødekommende overfor mange af elementerne i SF’s beslutningsforslag om en plaststrategi. Det er opmuntrende, at en erhvervsorganisation går så direkte og åbent ind i løsningen af erhvervets udfordringer sammen med NGO’erne, forskerne og partier som gerne vil hjælpe til med at løse problemerne. Det gavner jo helt åbenlyst også danske virksomheder, der som Ulstrup Plast ønsker at gå foran.

Selvom Ulstrup Plast allerede har iværksat flere initiativer for at forhindre plast i havet, så vil virksomheden ifølge Søren Ulstrup gerne fortsætte med de grønne tiltag:

– Energiafgifterne er i dag skruet sådan sammen, at det ikke kan betale sig at genbruge virksomhedens procesvarme Det giver jo ingen mening – hverken i forhold til klimaet eller til samfundsøkonomien. Trine Torp gav også udtryk for, at det virker helt tåbeligt, og at det er noget, som Folketinget bør se nærmere på i fremtiden.

Ulstrup Plast er med mere end 60 år på bagen en af landets ældste plastvirksomheder og beskæftiger i dag omkring 40 personer i Danmark. Virksomheden begår sig som underleverandør til bl.a. medicoindustrien.