Plastfolk skal rådgive regeringen om cirkulær økonomi

genanvendt plast

Regeringen har netop udpeget en række erhvervsledere til et nyt advisory board, der skal rådgive om fremme af cirkulær økonomi. Blandt de udpegede medlemmer er to personer med baggrund i plastbranchen: Franz Cuculiza fra genanvendelsesvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager og Pernille Blach Hansen fra LEGO Koncernen.

Del:

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) og erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) har netop offentliggjort navnene på de virksomhedsledere, der inden sommeren 2017 skal give regeringen anbefalinger til, hvordan den kan understøtte dansk erhvervslivs omstilling til cirkulær økonomi.

I brancheforeningen Plastindustrien er adm. direktør Thomas Drustrup glad for, at der nu bliver sat yderligere fokus på at høste de både vækst- og miljømæssige gevinster, som er forbundet med at fremme cirkulær økonomi i Danmark.

Thomas Drustrup glæder sig særligt over, at regeringen har valgt at inddrage repræsentanter fra plastbranchen i arbejdet med at udarbejde de konkrete anbefalinger.

– Regeringen har bl.a. valgt at udpege Franz Cuculiza, som er et aktivt medlem af Plastindustrien og en del af vores bestyrelse. Han er adm. direktør i Aage Vestergaard Larsen A/S, der er en af landets førende virksomheder inden for genanvendelse af plast. Franz Cuculiza er personligt involveret i mange spændende projekter som f.eks. Projekt Plastfrit Hav, så han er en meget vidende aktør at inddrage.

Blandt de udpegede erhvervsledere med en plastbaggrund er også Pernille Blach Hansen, Senior Director for Environmental Product Innovation hos LEGO Koncernen.

Erhvervslivet spiller en særlig rolle

I forbindelse med udpegningen lagde miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vægt på erhvervslivets særlige rolle i omstillingsprocessen mod cirkulær økonomi:

– Cirkulær økonomi bliver kun en succes, hvis virksomhederne selv tager udfordringen op og griber mulighederne. Virksomhedernes produkter skal i højere grad kunne repareres, genbruges og genanvendes til nye varer. Cirkulær økonomi skaber nye indtjeningsmuligheder og forbedrer konkurrenceevnen, samtidig med at det kommer miljøet til gode. Og det er den rigtige vej at gå i en verden, hvor prisen på ressourcerne er svingende og generelt har været stigende sidste 10 år.

Flemming Besenbacher, der er bestyrelsesformand i Carlsberg, er udnævnt som formand for regeringens advisory board, der mødtes første gang den 9. november.