Plastmo A/S introducerer ventil, der begrænser oversvømmede kloakker under skybrud

De to opfindere Cathrine Leth og Poul Erik Christensen har udviklet ideen til Skybrudsventilen. Opfinderne ses med forretningsudvikler hos Plastmo A/S, Bjarke Fjeldsted (tv).

En løsning, der kan være med til at mindske ét af tidens store samfundsproblemer, er under udvikling hos Plastmo A/S. Det gælder håndteringen af store mængder regnvand under skybrud, hvor oversvømmede kloakker kan betyde ødelagte samfundsværdier for milliarder af kroner.

Del:

Løsningen består i al sin enkelthed af en ventil, som kan monteres under tagrendens nedløbsrør, som leder regnvandet bort, før det ender i kloakken.

I følge Uddannelses- og Forskningsministeriet er det usædvanligt kraftige skybrud, der ramte København tilbage i sommeren 2011, et konkret eksempel på, at ekstreme vejrhændelser kan have dramatiske konsekvenser for den danske infrastruktur, boliger og virksomheder. De samlede forsikringsudbetalinger for skybrud i hele Danmark beløb sig i 2011 til ca. 6 mia. kr.

Mekanisk enhed

En skybrudsventil er en simpel mekanisk enhed, der placeres under et nedløbsrør, over en brønd, uden det store anlægsarbejde. Under normalregn leder ventilen vandet til kloak, og under

Den nye skybrudsventil er allerede testet med gode resultater hos Teknologisk Institut, og den bliver i øjeblikket testet i stor skala i Tårnby Kommune.
Den nye skybrudsventil er allerede testet med gode resultater hos Teknologisk Institut, og den bliver i øjeblikket testet i stor skala i Tårnby Kommune.

skybrud leder ventilen til terræn. Dvs. under skybrud ledes tagvandet f.eks. ud i haven frem for at blive samlet i små nedslidte kloakker, der ikke kan rumme vandet. Skybrudsventilen bliver en løsning i villaområder og etageejendomme med grønne arealer, ud til skybrudsveje, til søer eller til havet.

Test i Tårnby

Realdania støtter test af Skybrudsventilen som led i fondens støtte til danske klimaprodukter.

Skybrudsventilen er allerede testet med gode resultater hos Teknologisk Institut, og den bliver i øjeblikket testet i stor skala i Tårnby Kommune i samarbejde med Tårnbyforsyning, hvor den testes på cirka 30 villaer i et  villakvarter, som  tidligere har været plaget af oversvømmelser ved skybrud. Hver villa forsynes med skybrudsventiler under deres nedløbsrør. Dermed aflastes det fælles offentlige kloaksystem under skybrud.

Vi er gået med i testen af Skybrudsventilen, da vi først og fremmest gerne vil understøtte udviklingen af nye og innovative løsninger på vores store problemer i forbindelse med skybrud. Skybrudsventilen er en spændende ide, hvor man med enkle midler kan være med til at mindske oversvømmelser i nogle af forsyningens udsatte boligområder. Falder testen positivt ud, er der et stort potentiale, og jeg kan godt forestille mig, at vi vil anvende Skybrudsventiler på flere af kommunens skybruds-udsatte områder.

Raymond Skaarup, Direktør, Tårnbyforsyning

Testperioden forventes at forløbe over et halvt år, så det bliver dokumenteret, at Skybrudsventilen med fordel kan indgå i forsyningsselskabernes fremtidige spildevandsplaner.

– Vi forventer, at den nye Skybrudsventil bliver introduceret på markedet i 2017, siger forretningsudvikler Bjarke Fjeldsted, Plastmo A/S.

Opfindelsen nomineret til Index: Award 2017

Det er de to opfindere Cathrine Leth og Poul Erik Christensen, der har udviklet ide og design til Skybrudsventilen. De henvendte sig til Plastmo i 2014, der kunne se opfindelsens potentiale. Herefter blev man enige om at færdigudvikle løsningen til et kommercielt patenteret produkt. I foråret 2016 kom første belønning, da Skybrudsventilen blev nomineret til Index Awards 2017, som er en af verdens største designpriser.