Succesfuld start på Projekt Plastfrit Hav

Kort før jul fik Projekt Plastfrit Hav 8.9 millioner kroner i fondsstøtte for at kunne undersøge og reducere plastforureningen i havet. Den 26. februar blev arbejdet succesfuldt kickstartet med en workshop i Industriens Hus, hvor flere end tredive af projektets aktører deltog. Se video og billeder fra dagen.

Del:

I december 2015 gav VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN en fælles bevilling på 8,9 millioner kroner til Projekt Plastfrit Hav, der gennem en række forskellige tiltag skal undersøge og reducere plastforureningen i havet. Bag projektet står Plastic Change og Det Økologiske Råd samt Plastindustrien.

Den 26. februar deltog mere end tredive af projektets partnere i en kick-off workshop, der blev afholdt i Industriens Hus. Formålet med dagen var at få taget hul på planlægningen af de mange aktiviteter, der er en del af det tre-årige projekt.

Helle Fabiansen, miljøchef i Plastindustrien, var meget tilfreds med at komme i gang med arbejdet:

– Det var rigtig skønt at have så mange af projektets partnere samlet til et fælles arrangement. Nu har vi brugt meget energi på fondsansøgningen. Derfor er det meget tilfredsstillende, at vi nu endelig kan se, hvordan de mange ideer og tanker begynder at blive til virkelighed. Der var rigtig god stemning og et stort engagement blandt deltagerne, og jeg er sikker på, at vi når i mål med projektet

I nedenstående video kan du se et interview med Michael Endsgaard og Hans Endsgaard fra Dansk Rotations Plastic ApS, der er partner i projektet. De forklarer, hvorfor at de som plastvirksomhed har valgt at tage del i kampen imod plastaffald i havet:

Video: Søren Hebsgaard

Projekt Plastfrit Hav – kort fortalt

Projekt Plastfrit Hav kan med bevillingen fra VELUX og VILLUM fondene realisere unikke projekter i Danmark, der vil føre til handling imod den stigende mængde plastic i havet.

Projektet består af følgende fire arbejdspakker:

1. Bænken & Spanden: 1000 tons plastik skyller årligt op på den danske vesterhavskyst. Projektet hylder de flere tusinde frivilliges oprydningsindsats og sætter spot på problemet med plastforurening. Samtidig viser vi, hvor stor en værdi plasten stadig har. Plastikken sorteres og laves til bænke og spande, der opstilles i kystkommuner som symboler på, at vi ikke må tabe plastikken til havmiljøet, og at plast endda rummer et stort genbrugspotentiale.

Primære partnere i projektet er KIMO, KRADS, Aage Vestergaard Larsen A/S og Dansk Rotations Plastic ApS.

2. Plastfri Roskilde Fjord: Roskilde Fjord, med den nye nationalpark, ’Skjoldungernes Land’, fungerer som model på hvordan lokale aktører kan beskytte deres lokalitet imod plastforurening i fremtiden. En model til efterlevelse. Fjorden kortlægges systematisk for indhold af plastik i alle de økologiske matricer; vandsøjlen, fjordbunden, organismerne osv. Det analyseres om der foregår transport af plastik i fødekæden i det lokale økosystem. Rensningsanlæg analyseres for udslip og det testes om membranteknologi kan rense vandet yderligere for plastik. Alle kilder kortlægges og de lokale nuværende brugere involveres i en proces, der skal sikre at fjorden i fremtiden ikke forurenes yderligere med plastik. Sideløbende med projekt Plastfri Roskilde Fjord, udvikles der et tværfagligt undervisningsmateriale, i samarbejde med lokale gymnasier, hvilket vil styrke det lokale engagement.

De væsentligste partnere er Aarhus Universitet, Roskilde Universitet, Alfa Laval, Grundfos, EnviDan og Gyldendal samt en række lokale aktører ved fjorden.

3. Fra app til dialog: En skrubbecreme kan indeholde op til 400.000 stykker mikroplastik, bevidst tilsat selvom der findes naturlige alternativer. Projektet udgiver en dansk baseret app, der guider forbrugerne uden om kosmetikprodukter med et indehold af mikroplastik. Samtidig føres en kampagne der skal give politiske indspark til debatten om brugen af mikroplast i plejeprodukter. Målet er, at der, som i USA, kommer et forbud mod brugen af mikroplast i kosmetiske produkter. Første delmål er at påvirke den danske regering, så den aktivt arbejder for, at EU gennemfører en sådan lov.

Plastic Soup Foundation, som står bag udviklingen af den oprindelige app ’Bead the microbead’, er partner i projektet.

4. Skønheden og Udyret: Fotokonkurrencen sætter, blandt havets brugere, herunder fiskere, dykkere og sejlere, spot på den smukke men beskæmmede havnatur. De bedste fotografier udvælges af den kompetente jury. Prisoverrækkelsen på Den Blå Planet, efterfølges af debat med miljøpolitikere omkring problemet med plastik i den danske natur.

Primære partnere er Den Blå Planet og Kingfish Dive & Travel.

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er almennyttige fonde stiftet af Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.