Lad os hjælpe flygtninge til et job i plastbranchen

Hundredevis af ingeniører kommer lige nu til Danmark som flygtninge. Nyt samarbejde mellem IDA og Plastindustrien skal hjælpe dem tættere på et job i plastbranchen, hvor vi står overfor stor ingeniørmangel. Vil din virksomhed være med?

Del:

Bragt som leder i Plast Panorama 03/2016. 

Store flygtningestrømme der står i kø for at komme ind over de danske grænser. Det har været det alt overskyggende politiske tema det sidste halve år.

De mange flygtninge bliver oftest omtalt som en udfordring. Men mange flygtninge kommer faktisk til landet med uddannelser og kompetencer, som vi i industrien mangler for at kunne skabe innovation og vækst. Det giver derfor god mening at få kortlagt disse kompetencer for at se, om der er et godt match til de virksomheder, der netop mangler dygtige medarbejdere.

I plastbranchen står vi fx overfor stor mangel på ingeniører, og alene i 2015 ankom mindst 400 flygtninge med ingeniør- og it-uddannelser til Danmark. Det skrev Ingeniøren i januar. Det svarer til en omkring en tredjedel af alle de ingeniører, der pt står udenfor arbejdsmarkedet. Den stigning i antallet af ingeniørhænder skal vi bruge konstruktivt.

Plastindustrien og IDA i fælles projekt

Jeg er overbevist om, at den bedste måde at blive integreret på er at komme ud i virksomhederne og blive del af en dagligdag. Det gælder om at få lavet en ordentlig screening, så samarbejdet kan holde i længden – det tror jeg på er godt for både industrien og samfundet som helhed.

Derfor har vi i Plastindustrien sagt ja tak til en invitation fra Ingeniørforeningen IDA om at være med i et projekt, der har til formål at hjælpe disse mennesker tættere på et job – og gerne et job i plastbranchen.

Jeg er overbevist om, at den bedste måde at blive integreret på er at komme ud i virksomhederne og blive del af en dagligdag.

Thomas Drustrup, Adm. direktør i Plastindustrien

IDA driver størstedelen af projektet, der i første omgang er et fire måneder langt forløb for 25-30 kandidater med opstart i august måned. IDA står for udvælgelsen af de bedst egnede kandidater, de skaffer danske mentorer blandt deres medlemmer, de stå for privat indkvartering og bidrager med kompetenceudvikling og sprogundervisning.

Få de udvalgte ingeniører på besøg i din virksomhed

Vi har fra vores side forpligtet os til at hjælpe med at skabe kontakten til virksomhederne, hvor ingeniør-flygtningen får mulighed for gennem et virksomhedsbesøg at få et konkret indblik i hverdagen på en dansk arbejdsplads. Forhåbentlig kan besøget det føre til et ulønnet praktikforløb – og hvis praktikforløbet er en succes måske til en løntilskudsstilling og på sigt reel ansættelse.

Vi kan selvsagt ikke løfte opgaven uden støtte fra jer i virksomhederne. Derfor håber jeg meget, at I vil tage godt imod initiativet – og altså i første omgang sige ja til et besøg fra de særligt udvalgte ingeniører i jeres virksomhed.

Vi kan fra Plastindustriens side hjælpe jer med at få kommunikeret historien om jeres engagement i sagen – både i vores egne medier og ved at gøre eksterne medier interesserede.  På den måde kan vi sikre god opmærksomhed omkring jeres og branchens bidrag til at løse en væsentlig samfundsopgave.