Sådan bruger vi plast bæredygtigt

27. januar holdt jeg et oplæg på konferencen ”Plastic – a sustainable solution”, som Ingeniørforeningen stod bag. Jeg kom ind på, hvorfor plast er et miljørigtigt og bæredygtigt materiale, men adresserede naturligvis også de miljøudfordringer, vi som industri og samfund står overfor, og hvordan vi kan tackle dem.

Del:

Kan vi forestille os en verden uden plast? Og er det et ønskværdigt scenarie? Nej, det mener jeg ikke, det er. Derfor handler det om at sikre, at vi bruger plast bæredygtigt.

Vores velfærdssamfund tager i høj grad udgangspunkt i at tilbyde os løsninger, hvor plast spiller en afgørende rolle. Det gælder hospitalsbesøg, klimasikring, vedvarende energi, transport, emballering af mad, etc. Men vores anvendelse af plast stiller os overfor en række miljøudfordringer, så hvordan sikrer vi os en bæredygtig anvendelse af plast i fremtiden? Er løsningen at finde nye materialer som bionedbrydelig plast eller skal vi satse på mere plastgenanvendelse?

I mit indlæg på konferencen ”Plastic – a sustainable solution” afholdt af Ingeniørforeningen IDA den 27. januar fortalte jeg om, hvorfor plast er et miljørigtigt og bæredygtigt materiale, men adresserede naturligvis også de miljøudfordringer, vi som industri og samfund står overfor og hvordan vi kan tackle dem.

Du kan se min præsentation her: