Hvilke afgifter bør skatteministeren luge ud i?

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) iværksætter nu et initiativ, der skal føre til et opgør med de mange danske punktafgifter. Plastindustrien bifalder initiativet og vil have danske plastvirksomheder til at byde ind i debatten med afgiftseksempler fra deres hverdag.

Del:

Regeringen og skatteministeren Karsten Lauritzen (V) vil rydde op i vivaret af danske punktafgifter. Derfor starter der nu et grundigt analysearbejde af de eksisterende punktafgifter, der skal danne grundlag for den fremtidige indretning af forbrugs- og miljøafgifterne.

– I de sidste årtier er der indført en række nye punktafgifter. Samtidig har vi afgifter, som har næsten 100 år på bagen. Det er på tide at kigge området godt efter i sømmene, udtaler skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Det overordnede formål med analysen er at vurdere, om statens indtægter og formålet med de enkelte afgifter står mål med de administrative byrder, som afgifterne især pålægger erhvervslivet.

Derfor skal punktafgiftsområdet undersøges i samarbejde med repræsentanter for netop erhvervslivet.

– Det er virksomhederne, der bærer de administrative byrder ved de afgifter, som vi politikere beslutter. Derfor skal vi selvfølgelig inddrage virksomhederne, når vi kigger afgiftsområdet efter i sømmene. Sammen kan vi finde frem til de bedste løsninger, så det bliver nemmere og billigere at drive virksomhed i Danmark, udtaler skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Plastvirksomheder skal på banen med konkrete eksempler

Plastindustriens adm. direktør Thomas Drustrup bifalder initiativet med at få ryddet op i den danske afgiftsjungle.

Han opfordrer brancheforeningens medlemsvirksomheder til at byde ind med konkrete afgiftseksempler, der gør det både dyrere og mere besværligt at drive virksomhed i Danmark.

– Jeg vil meget gerne kvittere for skatteministerens initiativ, og jeg er naturligvis særligt glad for, at han aktivt vil involvere erhvervslivet i debatten. Derfor håber jeg også, at vores medlemmer er parate til at gribe bolden, siger adm. direktør Thomas Drustrup og fortsætter:

– Virksomhederne er nemlig dem, der i deres dagligdag oplever, hvordan forskellige afgifter i praksis hæmmer konkurrenceevnen. Derfor vil vi i sekretariatet meget gerne høre om punktafgifter, der er relateret til plastproduktion som fx pvc-afgiftsloven. Så skal vi nok sørge for at løfte de konkrete eksempler ind i regeringens analysearbejde.

Analysen skal være færdig i 2017. Moms og lønsumsafgiften er undtaget fra analysen, ligesom afgifter på energi og transport er omfattet af andre analyser.