Danske Havne og Plastindustrien: Afgifter holder affaldet i havet

-Havne og fiskere, der frivilligt rydder op på havet, bliver straffet af afgifter, og det giver os ikke mindre svømmende affald, skriver Helle Fabiansen, miljøchef i Plastindustrien, og Danske Havnes sekretariatsleder, Nete Herskind i et fælles debatindlægpå Altinget.dk.

Del:

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil rydde op i afgiftsjunglen. Plastindustrien og Danske Havne vil gerne bidrage til Saneringsudvalgets arbejde med et godt forslag: Fjern statsafgiften på opfisket, herreløst affald.

Marint affald er et voksende problem, og hovedparten af affaldet består af plast. Hvert år havner store mængder affald alene i Nordsøen.

Affaldet repræsenterer et tab af ressourcer og et problem både for dyrelivet, for strandgæster og for fiskerne, som risikerer at få ødelagt deres net eller fangster.

LÆS OGSÅ: Et Plastfrit Hav kræver et bredt samarbejde

En dyr tjeneste

Danske erhvervshavne modtager gratis skibenes affald netop for at forhindre, at det ender i havet. Men indtil videre har havnene taget imod det opfiskede, herreløse affald gratis, da affaldet ellers ikke kommer i land.

Incitamentet til at tage opfisket affald med til land er derfor i dag begrænset, og håndteringen af det opfiskede, herreløse affald udgør en særlig problemstilling, fordi det ikke er muligt at håndhæve princippet om, at forureneren skal betale.

Opfisket, herreløst affald er en samfundsmæssig opgave, men dele af løsningen er der fiskere og havne, der frivilligt påtager sig at bidrage til.

Hvis havnene løfter en opgave med at fjerne affald, der ellers vil skylle i land på strandene, så er det ikke rimeligt, at de også skal straffes med en statsafgift for at komme af med affaldet til forbrænding eller deponering.

Lad være at straffe frivilligheden

Det er også klart, at fiskere hellere vil fiske fisk end affald. Men trods alt er skønnet, at fiskerihavnene hvert år modtager cirka 2.000 tons opfisket, herreløst affald, primært plastaffald.

En mindre mængde kan genanvendes, efter at havnen har sorteret det, men tilbage er en større mængde, der skal gå til forbrænding og deponering. Det betaler havnene for i dag.

Så derfor et godt forslag til Saneringsudvalget: Hvis havnene tager sig af håndteringen, hvor omkostningerne ligger i størrelsesordenen 500 kroner per ton, så bør den statslige affaldsafgift på 475 kroner per ton fjernes, så man ikke straffer de havne og fiskere, der frivilligt og samfundsbevidst sørger for at få ryddet op i havet.

LÆS OGSÅ: Hvilke afgifter bør skatteministeren luge ud i?