Se præsentationer fra temadag om genanvendelse af vindmøller

Den 19. januar var Innovationskonstortiet GenVind og Plastindustrien værter for en velbesøgt temadag, der satte fokus på muligheder og udfordringer i forbindelse med genanvendelse af vindmøllevinger og andre kompositmaterialer. Nu er det muligt at se/downloade præsentationerne fra arrangementet.

Del:

Industriens Hus i København var den 19. januar lokation for en velbesøgt temadag om nyttiggørelse af kompositmaterialer i en cirkulær økonomi. Blandt arrangørerne var Innovationskonsortiet GenVind og Plastindustrien.

Baggrunden for temadagen var, at genanvendelse af end-of-use kompositter vil bidrage til en bedre udnyttelse af de nuværende ressourcer, og det er i overensstemmelse med de fremsatte politiske strategier for affaldshåndteringen i Danmark.

Temadagen gav bl.a. en introduktion til Innovationskonsortiet GenVind og til nogle af de mange igangværende aktiviteter inden for genanvendelse af vindmøllevinger.

Se præsentationer:

Nedenfor er det muligt at se/downloade præsentationer fra temadagen.

Danmarks potentiale som cirkulær økonomi. Af Teamleder Dorte Vigsø, Erhversstyrelsen:

Fra deponi til genanvendelse – hvordan realiseres miljøvisionen? Af Corporate Sustainability Manager Benedikte Jørgensen, Fiberline Composites A/S:

GenVind – DK’s nationale innitiativ for nyttiggørelse af kompositmaterialer. Af Sektionsleder Mads K. Hansen, Teknologisk Institut + Udviklingsingeniør Justine Beauson, DTU Vindenergi:

Hvordan neddeles en vindmøllevinge? Af Specialist Jens Henriksen, FORCE Technology:

From waste to valuable products. Af Professor Erik G. Søgaard, Aalborg Universitet Esbjerg:

Miljø- og energiforhold ved bortskaffelse af kompositmaterialer. Af Senior Projektleder Anders Schmidt, FORCE Technology:

From the industry to you – GetWasted. Af Environmental engineer Romain Sacchi, GetWasted

Fremtidige perspektiver og udfordringer for GenVind. Af Division EHS Manager – Strategy Karin Borg, Siemens Wind Power A/S samt styregruppeformand for GenVind: