Invitation: Opstartsworkshop i Plastindustriens netværk for plastgenanvendelse

Den 10. februar fra kl. 10.30-14.30 bliver der afholdt opstartsworkshop i Plastindustriens netværk for plastgenanvendelse. Mødets tema er cirkulær økonomi. Miljøstyrelsen vil indlede arrangementet med et oplæg om EU Kommissionens nye udspil om netop cirkulær økonomi. 

Del:

Cirkulær økonomi er et af tidens helt store modebegreber, og der kan allerede ses på opblomstringen af nye forretningsmodeller med fokus på f.eks. returordninger brug af genanvendt plast mv.

Multinationale virksomheder tilpasser deres produktdesigns, så adgangen til råvarer sikres i en ressourceknap fremtid, og genanvendelse bliver en større og større parameter hos den enkelte forbruger.

Det er med andre ord nu, der kan skabes unikke muligheder for at få miljø, genanvendelse og ressourcer til at blive salgbare parametre, der afspejler sig på bundlinjen.

Oplever du, at det kan være vanskeligt at navigere i mængden af information, har du brug for konkret viden indenfor et specifikt område, og kan du selv bidrage med viden om genanvendelse og cirkulær økonomi?

Opstartsmøde den 10. februar

Nu giver Plastindustriens netværk for plastgenanvendelse dig mulighed for at skabe professionelle personlige relationer til andre medlemsvirksomheder, videndele og blive inspireret til at opdyrke nye forretningsområder eller blive bedre på eksisterende markeder.

Sæt derfor et stort kryds i kalenderen den 10. februar fra kl. 10.30 – 14.30, hvor vi holder opstartsmøde i Plastindustriens netværk for plastgenanvendelse.

Vi har inviteret Miljøstyrelsen som indledningsvis vil sætte scenen og fortælle om visionerne bag Kommissionens udspil til pakken for cirkulær økonomi.

Pakken indeholder initiativer relateret til produktdesign, produktion, brug og genbrug/genanvendelse af produkter, og indbefatter desuden, at der skal udvikles en særskilt strategi for øget genanvendelse af plast.

Oplægget skal inspirere til den efterfølgende netværksdiskussion, hvor de mere formelle rammer for netværket skal diskuteres. Det er også her vi skal fastlægge netværksprogrammet for det kommende år. Du har derfor en unik mulighed for at præge indholdet og temaerne for fremtidige møder.

Netværket for plastgenanvendelse

Netværket for plastgenanvendelse henvender sig til dig, der ønsker at blive bedre klædt på til at navigere indenfor rammerne af cirkulær økonomi og genanvendelse.

Du arbejder allerede med, eller ønsker at arbejde mere med miljø, genanvendelse, forretningsudvikling eller bæredygtighed, og du har lyst til at diskutere konkrete udfordringer og muligheder med personer fra andre plastvirksomheder.

Som netværksdeltager er du selv med til at definere temaer, oplægsholdere mv., og der er derfor gode muligheder for at tilrettelægge et netværksprogram, der både kan bruges til at løse udfordringer i hverdagen eller som strategisk afsæt.

Det kan f.eks. være:

  • Hvor er de nye forretningsmodeller i en cirkulær økonomi?
  • REACH og genanvendelse
  • Certificering, kvalitetssikring og sporbarhed for genanvendelige materialer
  • Samarbejde med særlige sektorer (landbrug, byggeri, detailhandel, industri mv.) med fokus på øget indsamling og genanvendelse af plast
  • Substitution af virgin plast med genanvendt plast
  • Genanvendt plast og eksisterende produktionsudstyr – kan det lade sig gøre?

Opstartsmødet afholdes som nævnt den 10. februar i Industriens Hus, København fra 10.30 – 14.30.