Plastindustrien: Ny cirkulær økonomi-plan sætter udfordrende mål for genanvendelse af plast

Kommissionen fremlagde i dag en ny pakke om cirkulær økonomi, der bl.a. byder på konkrete målsætninger om markant øget genanvendelse af plast. Plastindustrien byder den velkommen, men peger på, at det kommer til at kræve politisk handling at indfri målene i Danmark. Øget liberalisering af affaldsområdet er i den forbindelse afgørende.

Del:

EU Kommissionen præsenterede i dag en længe ventet ny pakke om cirkulær økonomi. Den skal efter planen skabe 580.000 nye europæiske jobs, give virksomhederne besparelser for knap 4,5 billioner kr. og sænke udledningen af drivhusgasser med 450 mio. ton årligt.

Med den nye pakke sætter Kommissionen også konkrete mål om, at 55 pct. af vores plastemballageaffald skal genanvendes frem mod 2025. Det samme skal 75 pct. af alt emballageaffald i 2030.

Plastindustrien ser positivt på intentionerne i Kommissionens pakke. Miljøchef Helle Fabiansen siger:

– I Plastindustrien arbejder vi målrettet for at øge genanvendelsen af plast. Plast er et værdifuldt materiale, som vi med fordel kan bruge igen og igen. Gør vi det rigtigt, kan øget genanvendelse blive en stor gevinst for både miljø og for virksomheder. Derfor ser vi også positivt på alle politiske initiativer, der kan fremme denne dagsorden, og her er Kommissionens nye pakke et afgørende skridt.

– Der er meget stor forskel på hvor gode de 28 medlandslande er til at genanvende plast. Derfor eret samlet EU-initiativ som Kommissionens pakke helt afgørende for, at vi får alle lande til at arbejde hen imod et fælles mål om bedre udnyttelse af vores ressourcer, siger Helle Fabiansen.

Øget liberalisering af affaldet i Danmark en nødvendighed for at nå målene

Danmark har dog et stort arbejde foran sig for at nå de nye mål. Kun 34 pct. af vores plastaffald bliver genanvendt i dag, mens 64 pct. blev energiudnyttet i kommunernes forbrændingsanlæg. Helt slemt står det til i forhold til genanvendelse af plastemballager fra husholdningerne, hvor kun lidt over 10 pct. bliver genanvendt. Det er derfor også på husholdningsaffaldet, at det største potentiale ligger, og her skal de danske politikere derfor i arbejdstøjet for at indfri målene, mener Plastindustrien:

– Det bliver en stor udfordring at nå målene i Danmark. Vores nuværende genanvendelsesprocenter for husholdningsaffaldet ligger langt fra EU’s ambitionsniveau. Vi skal flytte os meget på rigtig kort tid. Det kan godt lade sig gøre, men det kræver politisk vilje, siger Helle Fabiansen.

Hun peger i den forbindelse på en øget markedsliggørelse af kommunernes monopol på behandling af husholdningsaffaldet, som et oplagt sted at sætte ind:

– Kommunernes monopol på husholdningsaffald gør overgangen til en cirkulær økonomi svær og dyr. Skal vi betragte affald som en ressource, kræver det, at vi skaber et konkurrencedygtigt marked for oparbejdning og genanvendelse af affald, der har fokus på kvalitet. Vi skal sikre, at de mest værdifulde ressourcer udnyttes bedre, og at outputtet bliver af så høj kvalitet som muligt. Det ser vi i alle de lande, der har haft succes med at hæve genanvendelsesprocenterne. Vi har også set en meget positiv udvikling i genanvendelsen af erhvervsaffaldet, siden det blev givet frit, så en liberalisering kan give det nødvendige skub for at få sat gang i udviklingen, siger Helle Fabiansen.

Lad os komme i gang!

Den nye pakke er en revideret version af en pakke, som den tidligere EU Kommission fremlagde i 2013.

Det nye udspil er fra flere sider allerede blevet kritiseret for at være mindre ambitiøst end forgængeren. Der er bl.a. blevet skruet en smule ned for genanvendelsesmålene i forhold til end den pakke, der gik forud. Det er dog ikke den vigtige diskussion nu, mener Plastindustrien:

– Selvom vi er ambitiøse på genanvendelsesfronten, så mener vi ikke, det er afgørende, om de overordnede mål er nogle enkelte procentpoint højere eller lavere. Vi havde også gerne set et totalt forbud mod, at plast og andre genanvendelige affaldstyper ender på lossepladser, som desværre ikke med i den nye pakke. Men vi gider ikke kigge efter hårene i suppen. Lad os i stedet bare se og komme i gang og få taget nogle store og vigtige skridt så hurtigt som muligt, siger Helle Fabiansen.

Udvikling af særskilt strategi for plastgenanvendelse

I EU Kommissionens fremtidige arbejde med cirkulær økonomi er der særligt fokus på plast, og derfor vil Kommissionen nu begynde udviklingen af en særskilt strategi for plastgenanvendelse. Det skyldes, at forbruget af plast i øjeblikket vokser, mens effektiviteten med hensyn til genanvendelse ikke kan følge med i samme tempo.

Den særskilte plaststrategi vil bl.a. behandle spørgsmål vedr. genanvendelighed, bionedbrydelighed, tilstedeværelsen af farlige stoffer i visse plasttyper og ikke mindst plast i havet.

Helle Fabiansen ser frem til at følge udviklingen af plaststrategien:

– Der er ingen tvivl om, at plast udgør både en udfordring og en mulighed i forhold til en cirkulær økonomi, hvilket er årsagen til, at Kommissionen nu vil arbejde med en særskilt plaststrategi. Et emne der har vores særlige opmærksomhed er, at vi opnår en mærkbar reduktion af plastaffald i havet, så vi kommer naturligvis til at følge strategiudvikling på tætteste hold.

Plaststrategien forventes færdiggjort i år 2017, men Kommissionen vil hurtigst muligt iværksætte initiativer, der skal reducere mængden af plast i havet.