Kemiens Dag: Minister vil se på krav til importerede varer

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) var hovedtaler, da Kemiens Dag 2015 fornylig blev afholdt i Industriens Hus. Et af de centrale budskaber fra ministeren var, at hun vil arbejde for, at varer fra lande uden for EU skal leve op til de samme kemikaliemæssige krav som europæisk producerede varer. 

Del:

Den 26. november dannede Industriens Hus i København ramme om dette års udgave af Kemiens Dag, der er et tilbagevendende arrangement, hvor aktuelle kemikaliespørgsmål bliver drøftet af alle med interesse for området.

Det gennemgående tema på Kemiens Dag i år var ’Kemikalier i en cirkulær økonomi’, og konferencens hovedtaler var miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V), som indledningsvis slog fast, at både virksomheder og miljøet vinder, hvis der sker mere genanvendelse.

Ifølge ministeren er en af forudsætninger for cirkulær økonomi, at der er præcise data tilgængelige om indholdet i produkterne, så virksomheder og myndigheder kan tage de nødvendige forholdsregler og erstatte skadelige stoffer med bedre alternativer.

Helt konkret kom miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) på Kemiens Dag ind på, at hun gerne vil se på regler og krav til importerede varer:

– Vi skal arbejde for at ligestille krav til importerede varer med de krav, som vi stiller til produktion af europæiske varer. Det er uacceptabelt, at importerede produkter fra ikke-EU-lande kan indeholde problematiske kemikalier, der er forbudte eller kræver særlig tilladelse at anvende i produktion inden for EU’s grænser.

Forbrugere beskyttes bedst ved EU-regler

Gentagne gange gav Eva Kjer Hansen (V) udtryk for, at hun og regeringen er meget optaget af at styrke den europæiske kemikalielovgivning, da det er via fælles EU-regler på kemikalieområdet, at den enkelte forbruger opnår den bedst mulige beskyttelse.

I den forbindelse fremhævede Eva Kjer Hansen (V) REACH-UP-initiativet (indsæt eksternt link), der har til formål at lægge pres på EU Kommissionen for at få EU’s kemikalielovgivning op i gear. REACH-UP-initiativet består udover Danmark af otte andre lande, som altså har ønsket om en styrket kemikalielovgivning på dagsordenen.

Ministerens REACH-UP-initiativ har fornylig fået opbakning fra Kemikalieforum, hvor en række danske interesseorganisationer herunder Plastindustrien, NGO’er, forskere og myndigheder er samlet for at drøfte kemidagsordenen med ministeren. Kemikalieforum har i et åbent brev stilet til EU Kommissionen udtrykt sit ønske om et styrket fokus på kemikalieindsatsen i EU.

Positiv modtagelse af budskaber hos Plastindustrien

Overordnet set blev ministerens budskaber på Kemiens Dag også vel modtaget af Helle Fabiansen, der er miljøchef i Plastindustrien:

– Eva Kjer Hansen er en dedikeret minister, der er virker meget optaget af kemidagsordenen. Det er positivt, at ministeren så klart udtrykker, at den bedste forbrugerbeskyttelse opnås, hvis vi får hele EU med. Hvis vi skal af med de problematiske stoffer i produkterne så kræver det en samlet EU indsats. Til gengæld kan ministeren via bl.a. REACH-UP initiativet presse på for, at det så også sker og i et hurtigere tempo end vi har set indtil nu. Det er også baggrunden for, at vi fornylig har rost REACH-UP-initiativet og selv er medunderskriver af Kemikalieforums brev til EU Kommissionen

Helle Fabiansen fortsætter:

– Vi ser frem til at følge med i ministerens arbejde for at sikre, at kravene til importerede produkter bliver ligestillet med de europæiske produktkrav. Det er stærkt konkurrenceforvridende for danske plastvirksomheder og uholdbart for forbrugerne, at plastprodukter med stoffer, som er uønskede i EU som fx DEHP, frit kan importeres fra fx Asien.

Du kan læse om flere indtryk fra dagen via Twitter under hashtagget #kemiensdag via dette link.