Plastindustrien arbejder for en kemilovgivning, alle kan være tryg ved

Vi har som industri en klar interesse i, at alle trygt kan bruge vores produkter. Derfor støtter vi også op om en håndfast lovgivning på kemiområdet, skriver Thomas Drustrup i sin leder i Plast Panorama.

Del:

Bragt som leder i Plast Panorama nr. 10, november 2015

Som industri bliver vi ofte spurgt til kemien i vores produkter. Selv om spørgsmålene ind imellem kan have en lidt negativ undertone, så synes jeg faktisk, det er positivt med interessen. Vi har som industri nemlig ikke noget at skjule og en klar interesse i, at alle trygt kan bruge vores produkter. Derfor er det godt at få mulighed for at imødekomme nogle af de fordomme, der kan være.

Vi er med på, at hvis folk skal føle sig trygge, så kræver det håndfast lovgivning på kemiområdet. Det er en af grundene til, at vi tager aktivt del i arbejdet i Kemikalieforum, der er et samarbejde mellem interessenter på kemiområdet som fx erhvervslivet, myndigheder, forskningsinstitutioner og NGO’er og med deltagelse af miljø- og fødevareministeren.

Senest har Kemikalieforum været afsender af et brev til EU-Kommissionen, hvor parterne i Kemikalieforum med en fælles stemme opfordrer til, at EU’s kemikaliepolitik og regulering (REACH) får et tiltrængt kvalitetsløft.

Plastindustriens holdning er, at reguleringen af fremstilling og brug af kemiske stoffer skal ske på EU-niveau frem for på nationalt niveau. Dette er blandt andet også idéen med REACH, og det er afgørende, at REACH kommer til at virke efter hensigten.

Der er plads til forbedring

Desværre ser vi, at der er plads til forbedringer – også i industrien, som med REACH har fået ansvaret for at skaffe viden om stofferne. Lad mig give nogle konkrete eksempler på, hvor der er brug for en opstramning. Fx er kvaliteten REACH-registreringer fra visse dele af industrien desværre af svingende karakter, og det tager meget lang tid at lave regler for stoffer, som alle er enige om er skadelige.

De nuværende regler åbner også op for muligheden for at importere artikler med indhold af kemiske stoffer, som ellers er forbudt at anvende i EU. Det er en fremgangsmåde, der er direkte skadelig for europæiske virksomheders konkurrenceevne og for forbrugerne. Derfor skal vi hele tiden skubbe på at forbedre reglerne og for at styrke kemikalieindsatsen. Det sker som nævnt bedst i tæt dialog og samarbejde med de relevante aktører.

Det er blandt andet også årsagen til, at vi i forbindelse med Kemiens Dag den 26. november – som Plastindustrien er medarrangør af – sætter fokus på, hvordan visionen om cirkulær økonomi stiller nye krav til de materialer, som vi anvender i produkterne.