Virksomheder skal promovere ledige praktikpladser

Der er igen blevet sat ny rekord i optaget på plastmageruddannelsen på Den jydske Haandværkerskole, men vi skal blive endnu bedre til at rekruttere unge til vores branche bl.a. ved at gøre praktikpladsopslag mere synlige. Det mener Plastindustriens direktør Thomas Drustrup.

Del:

Nedenståend er bragt som leder i Plast Panorama nr. 8:

Lad mig indledningsvis starte med at fortælle en glædelig nyhed: Optaget på plastmageruddannelsen på Den jydske Haandværkerskole har igen slået ny rekord.

Hele 48 unge har i denne omgang valgt at søge ind på uddannelsen i Hadsten, hvilket står i skarp kontrast til situationen for en håndfuld år siden, hvor optaget var på ca. det halve.

Vi skal først og fremmest være glade for, at optaget fortsætter med at stige til nye rekordhøjder.

Det siger noget om, at vores rekrutteringsindsats i form af Bliv Plastmager-kampagnen virker, men udviklingen signalerer også, at ungdommen har mod på at prøve kræfter med plastbranchen.

Imidlertid skal vi ikke hvile på laurbærrene, da alle analyser peger på, at plastbranchen har brug for endnu flere faglærte fremadrettet. Derfor skal vi også se på, hvordan vi kan blive ved med at øge optaget.

Praktikpladsopslag skal ud i det åbne

Vi har længe markedsført vores branche på, at der er praktikpladsgaranti til plastmagerelever. Det er dog relativt få elever, der starter på uddannelsen med en praktikpladsaftale – de fleste elever bliver ’afsat’ med hjælp fra skolen i løbet af det første års tid.

Derfor ligger der et enormt potentiale i at sikre, at virksomhederne gennem synlige praktikpladsopslag får lavet aftale med den rigtige elev inden, at vedkommende starter på skolen.

Erfaringer viser nemlig, at eleverne ofte er langt mere dedikerede, hvis praktikpladsaftalen er indgået før uddannelsesstart. Virksomhederne får – udover en engageret lærling – også positiv opmærksomhed ved at slå ledige praktikpladser op, så det er en gevinst for alle parter.

I Plastindustrien vil vi gerne understøtte indsatsen ved at hjælpe til med at udforme og markedsføre stillingsopslagene, så virksomhederne får flest mulige kandidater at vælge imellem.

I løbet af den kommende tid udsender vi informationsmateriale til virksomhederne om, hvordan det kommer til at foregå i praksis, så vi kan sikre plastbranchens fremtidige arbejdskraft.

Jeg ser frem til, at virksomhederne byder aktivt ind med de ledige praktikpladser.