Plastindustrien i ministerdialog om lavere energiafgifter på dansk produktion

Brancheforeningen Plastindustrien havde fornylig inviteret Venstres energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt til dialogmøde for at tale om lavere PSO og danske produktionsvirksomheders konkurrencevilkår.

Del:

Plastvirksomheden SP Group A/S i Søndersø uden for Odense lagde mandag d. 31. august formiddag lokaler til et møde mellem brancheforeningen Plastindustrien og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

Formålet med mødet var at drøfte, hvordan regeringens energipolitik kan forbedre danske plastvirksomheders konkurrencevilkår.

– Det er ingen hemmelighed, at danske plastvirksomheder kæmper for at fastholde arbejdspladserne herhjemme. Produktionsvirksomheder er i høj grad presset af den stærkt stigende PSO-afgift, som deres udenlandske konkurrenter i samme grad slet ikke er pålagt. Derfor bliver det endnu dyrere at producere i Danmark, og den udvikling håber vi, at regeringen vil være med til at vende, forklarer Thomas Drustrup, der er direktør i Plastindustrien.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) pointerede overfor Plastindustrien, at han og regeringen er meget optaget af at sikre en grøn realisme i energipolitikken:

– Regeringen vil have grøn realisme i klima- og energipolitikken. Danmark skal være et grønt foregangsland, men det skal være med en realistisk tilgang, hvor der er sammenhæng mellem målene i klima- og energipolitikken og de midler, vi har til rådighed. Den grønne omstilling skal ske på en måde, som er fornuftig i forhold til udviklingen omkring os, og hvor der er fokus på lave omkostninger for virksomhederne og forbrugerne.

Thomas Drustrup, direktør i Plastindustrien, er glad for den nye regerings balancerede tilgang til klima- energipolitikken:

– I Plastindustrien bakker vi i høj grad op om den grønne omstilling, og vi har også en lang række virksomheder, der bidrager positivt og markant til en bæredygtig udvikling ved fx at producere vindmøllekomponenter og energieffektiv isolering til byggeriet. Det er vigtigt, at vi i Danmark er med i det grønne førerfelt, men det er også vigtigt at bevare danske arbejdspladser, og det forudsætter lavere energiafgifter på produktion. Derfor ser vi frem til at følge regeringens arbejde med at sikre den grønne realisme.

LÆS OGSÅ: Stop den stigende PSO før 2020 (debatindlæg fra 14. juli)

Lydhør minister kvitterede for virksomhedernes indspark

Selvom Lars Chr. Lilleholt (V) ikke gav konkrete løfter om fx PSO-lempelser, så var Plastindustriens direktør Thomas Drustrup alligevel godt tilfreds for ministerens lydhørhed:

Vi håber naturligvis, at regeringen vil arbejde for at sænke energiafgifterne på produktion såsom PSO og afgift på overskudsvarme fremadrettet. Ellers risikerer vi, at den energieffektive danske industriproduktion rykker til fx Polen eller Kina. Det vil være skidt for både samfundsøkonomien og klimaet. Jeg fornemmer imidlertid en stigende politisk forståelse for den problemstilling.

Thomas Drustrup, Adm. direktør i Plastindustrien

Lars Christian Lilleholt (V) kvitterede for de konkrete indspark til regeringens energipolitik:

– Det betyder meget for mig at holde en tæt dialog med erhvervslivet og i det hele taget komme rundt i landet og besøge virksomheder. Det giver vigtig inspiration til mit arbejde med at forbedre danske virksomheders konkurrenceevne og rammevilkår til gavn for vækst og danske arbejdspladser, som jo er en topprioritet for regeringen.

Plastindustrien og Lars Christian Lilleholt (V) afsluttede mødet i enighed om fremover at fastholde en løbende og tæt kontakt.