Genanvendelsesvirksomhed vil plast i havet til livs

Aage Vestergaard Larsen A/S har netop underskrevet Operation Clean Sweep. Mariager-virksomheden, der arbejder med genanvendelse af plast, forpligter sig dermed til at gøre en ekstraordinær indsats for at forhindre, at plastråvarer fra fabrikken ender i havet.

Del:

Havet fungerer i stigende grad som skraldespand for verdens plastaffald. Størstedelen af den plast, der findes i verdens have, er et resultat af dårlig håndtering af affald på land.

Meget stammer fra lossepladser i tredjeverdenslande. Et reduceret spild af plastråvarer i industrien kan dog også spille en rolle i løsningen af problemet. Derfor melder Aage Vestergaard Larsen A/S sig nu ind i kampen i kampen for at komme plast i havet til livs.

Mariager-virksomheden, der er Nordens største regenereringsfabrik for genanvendt plast, har nemlig skrevet under på det internationale Operation Clean Sweep-initiativ.

Initiativet forpligter de medvirkende virksomheder til at arbejde målrettet for at forebygge, at spild af råvare fra plastproduktionen ender i havet.

– Som en af de større plastbearbejdende virksomheder i Danmark har vi naturligvis et medansvar for at forhindre, at der bliver udledt plast i havet. Det medansvar påtager vi os selvfølgelig. Derfor finder vi det også oplagt at tilmelde os Operation Clean Sweep, som kombineret med vores egne kvalitetssystemer vil sikre os en endnu bedre håndtering af plastspild i produktionen, fortæller Franz Cuculiza, der er adm. direktør i Aage Vestergaard Larsen A/S.

Fokus på at forhindre spild

Når plastvirksomheder arbejder med råvarer i produktionen, så kan materialet som følge af spild og uheld havne i fabrikkernes afløb. Her fra kan plasten via kloaksystemet og rensningsanlæggene ende i vandmiljøet.

Det vil Aage Vestergaard Larsen A/S imidlertid sætter en stopper for:

-Vores klare holdning er, at plast i havet bedst bekæmpes ved i første omgang at undgå at udlede plast i havet. Plast – produktionsspild såvel som plastaffald – skal straks opsamles og sendes til genanvendelse. På den måde bliver materialet til en værdifuld ressouce for samfundet i stedet for at være en belastning for det globale samfund, uddyber Franz Cuculiza, som nu vil aktivt involvere alle virksomhedens 55 medarbejdere for at forankre Operation Clean Sweep i virksomhedens dagligdag.

Det er den danske brancheforening for de danske plastvirksomheder Plastindustrien, der står bag lanceringen Operation Clean Sweep-initiativet i Danmark. Og her mærker man øget interesse blandt medlemmerne for at støtte op om kampen imod plast i havet.

Fakta om Operation Clean Sweep:

Virksomheder, der tilslutter sig Operation Clean Sweep, forpligter sig til at gennemgå en 5-trins plan for god husholdning og dermed sikre, at plastråvare ikke ender i virksomhedens afløb. Både ledelse og medarbejdere skal inddrages i processen.

Trin 1: Tilslutning til Operation Clean Sweep via www.plast.dk

Trin 2: Vurdering af virksomhedens situation og behov

Trin 3: Lav en plan for nødvendige opgraderinger i virksomhedens indretning, maskiner og udstyr

Trin 4: Skab opmærksomhed og medejerskab blandt medarbejdere

Trin 5: Følg op og underbyg initiativet; når ledelsen er opmærksomme på problemet, er medarbejderen det også

Læs mere på www.plast.dk/ocs og http://www.opcleansweep.eu/wp-content/uploads/2013/04/CleanSweep-brochure.pdf.

Fakta om Aage Vestergaard Larsen A/S:

  • Aage Vestergaard Larsen A/S blev stiftet tilbage i 1972, og virksomhedens speciale er regenerering, kværning, finformaling, ekstrudering og compoundering af plast.
  • Aage Vestergaard Larsen A/S er Nordens største regenereringsfabrik for plast af plastaffald til nye genanvendelige råvarer.
  • Sidste år indviede virksomheden et nyt vaske- og sorteringsanlæg, der årligt kan behandle 5.000 tons plastaffald fra både erhverv og husholdninger.
  • Anlægget medfører, at mindre dansk plastaffald bliver sendt til forbrænding eller eksporteret til udlandet. Derved bliver CO2-udslippet reduceret, grundet mindre forbrænding af plastaffald og affaldet ikke længere skal transporteres ud af DK.

Læs mere på www.avl.dk.