Plastindustrien: Vigtigt at ny regering holder fast i ambitiøse mål for genanvendelse

Det er afgørende, at den ny Venstre-regering fastholder målene om at genanvende langt mere affald – og forbrænde mindre. Det mener Plastindustrien, der også håber, at regeringen vil prioritere en mere markedsdrevet tilgang til genanvendelsen. 

Del:

Danmark skal fortsat være et af de førende lande i den grønne omstilling. Det skriver Venstre i sit regeringsgrundlag. Regeringens tilgang til klima- og energipolitikken bygger på ”grøn realisme”, skriver Venstre også. Der skal være sammenhæng mellem de politiske mål og de midler, der er til rådighed.

Helle Fabiansen, miljøchef i Plastindustrien, siger i en kommentar til de miljøpolitiske udmeldinger i regeringsgrundlaget:

– Det er positivt, at Venstre fastholder en ambitiøs linje i den grønne omstilling, og der er ikke noget galt i at gå realistisk til opgaven. Det er dog vigtigt, at den omstilling, der allerede er i fuld gang på bl.a. ressource- og affaldsområdet, ikke bremses.

– Tydelige og ambitiøse mål for genanvendelse betyder meget for vores industri. Der er både et stort vækstpotentiale, klimagevinster og mange nye arbejdspladser at hente, når vi øger genanvendelsen af plastaffald. Plastgenanvendelsen er en spirende industri, og potentialet er stort. Der er sat en udvikling i gang, som vi håber, den ny regering vil støtte op om.

LÆS OGSÅ: Regeringsgrundlaget udstikker en rigtig kurs

Gør affaldssektoren markedsdrevet

Både DI, Dansk Erhverv, Plastindustrien og andre aktører har påpeget det uhensigtsmæssige i, at det i dag er kommunerne, der har råderetten over husholdningsaffaldet. Det betyder, at private virksomheder ikke har adgang til affaldet på lige konkurrencevilkår, og det bremser udviklingen i affalds- og genanvendelsesindustrien. Helle Fabiansen håber, at den ny Venstre-regering vil være lydhør:

– Flere virksomheder har allerede i dag anlæg, der kan modtage og behandle plastaffald og oparbejde det til nye råvarer, der kan bruges til nye produkter. Desværre oplever mange, at det er et svært marked at kommer ind på, fordi kommunerne sidder tungt på affaldet. Vi ser tendenser til kommunal selskabsdannelse, der skaber helt ulige konkurrencevilkår på markedet for at producere genanvendte råvarer.

– Vi synes, det er oplagt, at kommunerne i stedet konkurrenceudsætter håndteringen af affaldet. Det vil skabe et naturligt og markedsdrevet behov for at udvikle teknologi, der forbedrer genanvendelsen, og det vil booste væksten af nye private jobs på området. Det burde ligge lige til højrebenet for en liberal regering at sætte gang i den proces,siger Helle Fabiansen.