EU-Kommissionen lyttede til indspark i debatten om cirkulær økonomi

Inden årets udgang lancerer EU-Kommissionen en ny strategi for at fremme cirkulær økonomi. Derfor havde EU-Kommissionen den 25. juni indbudt stakeholdere til konferencen ’CLOSING THE LOOP – Circular Economy: boosting business, reducing waste’ i Bruxelles for at få konkrete indspark til strategiens retning og initiativer.

Del:

Den store konferencesal i EU-Kommissionens hovedkvarter i Bruxelles var proppet med kommissærer (heraf en tidligere statsminister fra Finland), medlemmer af Europa-Parlamentet, højtstående embedsfolk og ikke mindst en lang række repræsentanter fra det europæiske erhvervsliv, da arrangementet ’CLOSING THE LOOP – Circular Economy: boosting business, reducing waste’ fandt sted den 25. juni.

Senere i år (re)lancerer EU-Kommissionen sin strategi for, hvordan EU-landene i højere grad kan bevæge sig fra en lineær økonomi til en cirkulær økonomi, hvor der er langt mere fokus på genbrug af ressourcer som fx plast, stål og papir.

Formålet med konferencen var derfor først og fremmest for EU-Kommissionen at lytte til indspark fra erhvervslivets repræsentanter for at blive klogere på, hvilke udfordringer virksomheder oplever i praksis i forhold til omstillingen til cirkulær økonomi.

Konferencen blev da også indledt på følgende vis af Frans Timmermans, der er første vicepræsident i Kommissionen:

– Det er virksomhederne, der skal drive udviklingen mod cirkulær økonomi. Det kan politikerne nemlig ikke gøre, da det kræver en langsigtet indsats. Politikere tænker typisk kun frem til næste valg, hvor virksomheder er i stand til at tænke mange år ud i fremtiden.

LÆS MERE: Notat fra PlasticsEurope: ’Towards a life cycle driven circular economy’

Udfordringerne er forskellige fra sektor til sektor

Debatten i løbet af dagen var i høj grad præget af, at deltagerne i konferencen repræsenterede vidt forskellige sektorer og materialer, som hver især oplever forskellige udfordringer, der bremser udviklingen mod en cirkulær økonomi.

En gennemgående opfordring til Kommissionen var imidlertid, at hvis ’blot’ EU-landene begynder at implementere den allerede eksisterende lovgivning på affalds- og ressourceområdet, så var man et stort skridt nærmere cirkulær økonomi.

LÆS MERE: Cirkulær økonomi er en rigtig god idé – hvis vi gør det rigtigt

Eksempelvis bliver alt for meget affald i EU stadigvæk deponeret på lossepladser, hvorfor det hverken bliver genbrugt eller nyttiggjort gennem forbrænding. Budskabet var derfor, at Kommissionen i stigende grad bør presse medlemslandene til at få skruet op for genanvendelsen af affald.

Derudover blev faktorer såsom manglende investeringer i ny teknologi, ulogiske produktstandarder (nye vs. genbrugte produkter) og ringe information/samarbejde i værdikæden fremhævet som barrierer for cirkulær økonomi.

LÆS MERE: Notat fra Business Europe ’Circular economy: A key pillar of a strategic European resource policy’

Danmark brugt som pilotland i ny rapport

På talerlisten var også den tidligere sejler/verdensrekordholder Ellen MacArhtur, der har etableret Ellen MacArthur Foundation, som kortlægger muligheder og barrierer for cirkulær økonomi.

Organisationen har netop udgivet en ny rapport, hvor Danmark er blevet brugt som pilotland. Helt konkret har Ellen MacArthur Foundation – sammen med McKinsey & Company – undersøgt en række danske sektorer.

Blandt de udvalgte sektorer er bl.a. produktion af plastemballage og byggebranchen. Rapporten zoomer ind på den enkelte sektors udviklingsniveau på vejen hen mod cirkulær økonomi samtidig med, at konkrete barrierer bliver italesat.

I forhold til plastemballage er en af de store danske udfordringer, at for lidt plastaffald bliver indsamlet – særligt fra husholdningerne – og at størstedelen af det indsamlede plast dernæst bliver brændt af. I forlængelse heraf bliver Danmark dog rost for, at der sidste år blev vedtaget nogle mere ambitiøse genanvendelsesmål, men at disse stadigvæk mangler at blive realiseret.

Rapporten fremhæver også, at Danmark kan blive markedsførende inden for bionedbrydelig plastemballage, såfremt at der er virksomheder, som er villige til at investere i den fornødne teknologi.

Via dette link kan du downloade rapporten og nærlæse de konkrete anbefalinger på plastområdet.