Det vil Plastindustrien gøre for at komme ingeniørmanglen til livs

Plastindustrien har identificeret tre hovedområder, hvor vi som industri og brancheforening kan gøre en forskel for at løse udfordringen med de manglende ingeniører. Det skriver Thomas Drustrup i sin leder i Plast Panorama.

Del:

Plastindustrien har fået Deloitte til at undersøge behovet for ingeniører med plastkompetencer. Resultatet er klart: Der er allerede nu mangel, og behovet er stigende. Den situation udgør en flerdobbelt udfordring for branchen.

Knapheden på de rette tekniske fagligheder betyder nemlig, at udviklingsarbejde bliver både besværliggjort og fordyret. I værste fald kan det føre til tilbagegang i industrien.

Strategien i en stor del af den danske plastindustri – særligt blandt underleverandørerne – er nemlig, at man går efter de teknisk komplicerede opgaver for at undgå at konkurrere på pris alene. Det kræver dygtige medarbejdere.

For at forstå problemet bedre har Plastindustrien besøgt de danske ingeniøruddannelser. Det har ført til, at Plastindustrien har identificeret tre hovedområder, hvor vi som industri og brancheforening kan forsøge at gøre en forskel. Vi bør derfor fokusere på tre tiltag:

Samarbejde med universiteter og studerende – og øget profilering af branchen

Det første angår, hvad vi kan gøre for de studerende. Forpligtelsen til at uddanne plastingeniører minder om forpligtelsen til at være med til at uddanne faglærte. Vi får nemlig ingen faglærte plastmagere, hvis vores virksomheder ikke opretter praktikpladser.

På samme måde får vi ingen til at søge mod en dyb faglighed indenfor plast og stille krav til universiteterne, hvis ikke vi sørger for at åbne virksomhederne op overfor de studerende med tilbud som ingeniørpraktikker, eksamensprojekter og studiejobs. Det sker bedst, hvis virksomheden formulerer en strategi for innovationsarbejdet og sætter samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne i system.

Det andet drejer sig om det direkte samarbejde med universiteterne. I en tidsalder, hvor alle teknologiske områder rivaliserer akademisk, er plastbranchen blot en blandt flere nicher, der ønsker deres område tilgodeset på ingeniøruddannelserne. For at gøre det attraktivt at udbyde mere undervisning i plast skal der som minimum være adgang til samarbejdsflader med virksomhederne.

Derfor undersøger Plastindustrien mulighederne for aktivt at bidrage til undervisningen med fx gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg og specialkurser understøttet af industrien.

Sidst men ikke mindst skal vi alle arbejde for, at plastens image bliver styrket, så det ikke kun er de kedelige historier, der bliver fortalt om plast. Historierne skal derimod handle om, hvorfor plast er et uundværligt materiale, der opretholder og forbedrer vores levestandard.