En grøn tankegang er en naturlig del af hverdagen hos Agtrup Plast

Hos sprøjtestøbevirksomheden Agtrup Plast ApS i Kolding er det en integreret del af hverdagen at tilrettelægge produktionen ud fra et grønt og miljørigtigt perspektiv. Derfor har virksomheden også fornylig tilsluttet sig det internationale initiativ Operation Clean Sweep.  

Del:

Der bliver støbt både store og små tekniske plastemner hos Agtrup Plast i Kolding til vidt forskellige aftagere inden for bl.a. mejerisektoren, elektronikbranchen og byggeriet. Fælles for produkterne er, at de er fremstillet under væsentlig hensyntagen til miljøet.

Det fortæller Jørn Lange, der er direktør i Agtrup Plast:

– Miljø er et emne, der fylder mere og mere i vores dagligdag. Det er der flere gode grunde til. For det første mener vi, at vi som virksomhed har et ansvar for at tage hensyn til miljøet. For det andet er det sund økonomisk fornuft, hvis vi fx kan genanvende mest muligt af spildet fra produktionen frem for, at det bliver kylet ud. For det tredje er der et stigende krav fra kundernes side om, at vi skal kunne dokumentere en miljøvenlig produktion – det mærker vi især i forhold til det tyske marked.

Jørn Lange bliver suppleret af virksomhedens tekniske chef Søren Zylauv:

– Generelt set har vi et stærkt fokus på at holde virksomheden ren og pæn, hvilket er med til at minimere risikoen for, at naturen bliver påvirket af vores produktion. Vi har eksempelvis monteret dæksler på gulvafløb i produktionen, så vi undgår, at evt. affaldsrester ryger ud i havet. Filtre fra maskinerne renser vi i lukkede rum, der er indrettet til formålet, og så har vi også investeret i nyt energieffektivt produktionsudstyr, der holder energiforbruget nede.

Agtrup Plast er nu en del af Operation Clean Sweep

Agtrup Plast har fornylig valgt at underskrive en erklæring, der gør virksomheden til en del af det globale miljøinitiativ Operation Clean Sweep, som flere hundrede plastvirksomheder deltager i.

Initiativet – der i en dansk kontekst bliver administreret af brancheorganisationen Plastindustrien – har til formål at holde råvarepellets ude af havmiljøet samtidig med, at de deltagende virksomheder viser, at de tager ansvar for at forebygge plast i havet.

Helt konkret forpligter virksomhederne sig til at følge en 5-trins manual med en række fokusområder inden for fx råvarehåndtering, affaldssystemer, miljøledelse og aktiv involvering af medarbejderne i kampen imod plastaffald i havet.

For Agtrup Plast ApS var det en naturlig ting at tilslutte sig Operation Clean Sweep:

– Vi har i lang tid haft fokus på at gøre mange af de ting, som Operation Clean Sweep kræver af de deltagende virksomheder som fx at håndtere vores råvarer og vores spild på en fornuftig måde. Derfor var det oplagt for os at underskrive erklæringen, som på den ene side markerer, at vi har fat i den lange ende, men som også motiverer os til at arbejde videre med området, fortæller Jørn Lange, direktør i Agtrup Plast.

Jørn Lange siger afslutningsvis:

– Vi har flere spændende projekter på tegnebrættet i forhold til en yderligere udvikling af virksomhedens forretningsmæssige aktiviteter, og i den sammenhæng vil vi selvfølgelig også holde fast i vores fokus på miljøet, da det ikke er noget, som vi vil gå på kompromis med. Tværtimod kan vi se, at netop en grøn tankegang kan bane vejen for nye forretningsmuligheder.