Utraditionelle samarbejdspartnere går sammen i kampen imod plastaffald i havet

Brancheorganisationen Plastindustrien og de to NGO’er Plastic Change og Det Økologiske Råd har netop underskrevet en samarbejdsaftale om ’Projekt Plastfrit Hav’. Det utraditionelle partnerskab har til formål at søsætte projekter, der skal skabe ny viden om, hvordan vi kommer plastaffald i havet til livs.  

Del:

Plastaffald i havet er et komplekst og globalt problem, som vokser i omfang blandt andet på grund af forkert affaldshåndtering. Derfor er der også et akut behov for at skabe ny løsningsorienteret viden om fænomenet.

Det er de utraditionelle samarbejdspartnere i form af Plastindustrien, Plastic Change og Det Økologiske Råd enige om, og derfor har de netop underskrevet en aftale om at iværksætte ’Projekt Plastfrit Hav’.

– I Plastindustrien er vi helt enige med Plastic Change og Det Økologiske Råd om, at plastaffald i havet er skidt for både miljøet og samfundet. Plast er en ressource, som er for værdifuld til at ende i havet og langs kysterne. Derfor har vi en klar fælles interesse i at sætte fokus på, hvordan vi kommer problemet til livs, forklarer Helle Fabiansen, der er miljøchef i Plastindustrien.

LÆS MERE: Derfor samarbejder vi om ‘Projekt Plastfrit Hav’

Helle Fabiansen bliver suppleret af Henrik Beha Pedersen, initiativtager til organisationen Plastic Change:

– Alle gode kræfter er nødvendige, hvis vi skal lykkes med at stoppe plastforureningen af vore have. En forurening der truer vores fødekæder, vores livsgrundlag fra havet. I den forbindelse er Plastindustrien en vigtig aktør at have med om bord, hvis vi skal finde holdbare løsninger. Derfor er det ekstra glædeligt, at vi i dag kan fejre et stærkt og utraditionelt samarbejde mellem industri og miljøorganisationer, der har et fælles mål; nemlig at sikre at de fremtidige generationer også kan nyde en natur, der ikke overalt er belastet med plastforurening.

Både mikro- og makroplast bliver sat under lup

Helt konkret består ’Projekt Plastfrit Hav’ af to forskellige delprojekter, der fokuserer på henholdsvis mikroplast og makroplast.

Kort fortalt handler makrodelen om at indsamle og analysere det plastaffald, der skyller i land langs den jyske vestkyst. Parterne i projektet vil søge at udvikle forslag til forebyggelse af problemet – f.eks. at skibene ikke længere skal betale for at slippe af med affald, når de er i havn, men at omkostningerne hertil i stedet indbygges i havneafgifterne. Dermed kunne man mindske fristelsen til at dumpe affald på havet.

Mikrodelen handler om at identificere og analysere den mikroplast, der ender i spildevandet fra danske husholdninger og fra industrielle kilder samt pege på mulige løsninger.

Lone Mikkelsen, phd, seniorrådgiver i kemikalier fra Det Økologiske Råd peger på problemet med forkerte anvendelser af plast:

– Vi ved, at mikroplast findes i helt almindelige forbrugerprodukter som f.eks. tandpasta og tøj. Det bliver ført med vores spildevand og ender ude i havet, hvor det er til skade for dyrelivet. Vi vil belyse kilder til denne forurening og vurdere, om der er anvendelser, som helt skal stoppes.

Den første projektaktivitet bliver et kickoff-møde for interessenter med deltagelse af relevante myndigheder, uddannelsesinstitutioner og virksomheder den 14. januar, hvor den konkrete udformning af de to delprojekter er på agendaen.

Samarbejdspartnerne forventer også at deltage aktivt på Folkemødet 2015 for at skabe yderligere opmærksomhed om problemstillingen og på forskellige løsningsmuligheder.