Tag med på studietur om genanvendelse til England

Ikke-kategoriseret

Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) afholder d. 26. og 27. februar en studietur til England, der sætter fokus på behandlingen af plastaffald. Turen skal ses som et led i CCC’s bestræbelser på at etablere fælles retningslinjer for oparbejdet returplast. Alle kan deltage i studieturen.

Del:

Den 26. og 27. februar afholder Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) en åben studietur til England, der sætter fokus på behandlingen af plastaffald. Formålet med studieturen er at blive klogere på de bestræbelser, man har gjort i England for at fremme tværgående samarbejde i værdikæden med henblik på at øge kvaliteten i hele genanvendelsesprocessen for plastaffald. 

 

For at få et indblik i sammenhængen imellem de forskellige led i sorteringsprocessen for plastaffald, vil turen både inkludere besøg på centralsorteringsanlæg for blandede tørre fraktioner (MRF-anlæg), samt anlæg, der udelukkende fokuserer på at oparbejde plastaffald (PRF-anlæg).

Udover indsigt i forskellige sorteringsteknologier, er turens formål også at undersøge, hvilke engelske organisations-, samarbejdstiltag og erfaringer, der eventuelt kan være med til at kvalificere de igangværende danske bestræbelser på at fremme indsamling og oparbejdning af ressourcerne i affaldet, herunder højne mængden og kvaliteten af oparbejdet returplast. 

Derfor vil vi på de forskellige besøgsanlæg afholde diskussionsmøder med deltagelse fra relevante britiske organisationer på området, såsom WRAP og British Plastic Federation Recycling Group, der har erfaring med at fremme samarbejde på tværs af værdikæden.  

Læs mere under annoncen…###REKLAME###

Deltagelse & kontaktinformationer

Turen skal ses som et led i CCC’s bestræbelser på at etablere fælles retningslinjer for oparbejdet returplast, samt som en forberedelse til CCC’s kommende udbud af et plastsorterings- og oparbejdningsanlæg. Det er dog ikke en forudsætning for deltagelse i turen, at man har været involveret i denne proces. Alle er således velkomne til at tilmelde sig turen, der koster 7000 kroner at deltage i.

Tilmelding sker via dette link.

Såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til turen, så er du velkommen til at kontakte Plastindustriens miljøkonsulent Jacob Clemen.