EFSA slår fast igen: Bisphenol A udgør ikke en risiko for forbrugeren

Ikke-kategoriseret

Den mængde bisphenol A, vi som forbrugere kan blive udsat for, er langt fra det niveau, der potentielt kan forårsage skadelige effekter. Det konkluderer den europæiske fødevareautoritet EFSA i en længe ventet ny vurdering. Plastindustriens miljøchef Helle Fabiansen er tilfreds med vurderingen.

Del:

Den mængde bisphenol A, vi som forbrugere kan blive udsat for, er langt fra det niveau, der potentielt kan forårsage skadelige effekter. Det konkluderer den europæiske fødevareautoritet EFSA i en længe ventet ny vurdering. 

 
Hvad er EFSA?

EFSA har til formål at give uafhængig videnskabelig rådgivning og klare oplysninger om eksisterende og nye risici omkring fødevaresikkerhed. EFSA’s ekspertpaneler er sammensat af højt kvalificerede, uafhængige videnskabelige eksperter med et indgående kendskab til risikovurdering. Alle medlemmer udpeges gennem en åben udvælgelsesprocedure på grundlag af dokumenterede videnskabelige kompetencer. EFSA fungerer som rådgivende organ for EU’s politikere.

 

 

Miljøchef i Plastindustrien Helle Fabiansen siger i en umiddelbar kommentar til den ny vurdering:

– Det er rigtig glædeligt, at EFSA nu igen slår fast, at den mængde bisphenol A, vi som forbrugere eksponeres for, er langt under den mængde, der kan forårsage skadelige effekter på mennesker. Det er i overensstemmelse med, hvad andre myndigheder rundt om i verden har konkluderet, og hvad vi som industri også tidligere har påpeget.

Hun siger videre:

– EFSA’s konklusioner bunder i et review af over 450 videnskabelige studier af bisphenol A. På den måde så hæver EFSA sig over de enkeltstående forskningsresultater, som ellers ofte får lov at løbe med opmærksomheden hos medier og ngo’er. EFSA’s vurderinger står derfor meget stærkt og bør også ligge til grund for eventuel fremtidig regulering.

Anbefaler ny grænseværdi

EFSA anbefaler i den ny vurdering, at den nuværende grænseværdi for det, man kalder ”Tolerabelt Dagligt Indtag” (TDI) af bisphenol A, sættes ned med en faktor 10. Fra 0,05 mg pr. kg kropsvægt pr. dag til 0.005 mg pr. kg kropsvægt pr. dag. Som EFSA udtaler, er det dog uden betydning for den almindelige forbruger, da det højeste mulige daglige indtag stadig er 3-5 gange under denne græseværdi. Derudover anbefaler EFSA, at TDI’en gøres midlertidig og løbende tages op til revurdering.

Læs mere under annoncen…###REKLAME###

Helle Fabiansen siger:

– Det er vigtigt, at den nyeste forskning hele tiden inddrages og vurderes, og at politikerne regulerer på baggrund af videnskab. Derfor tager vi EFSA’s anbefaling om at nedsætte TDI’en til efterretning og hæfter os ved, at EFSA konkluderer, at den daglige eksponering for bisphenol A ikke udgør en risiko for forbrugeren.

LÆS MERE: Vi eksponeres for bisphenol A i langt mindre omfang end hidtil antaget

Den nye EFSA-vurdering fokuserer på risikoen og skal ses i forlængelse af EFSA’s vurdering af eksponeringen, som blev offentliggjort i august 2013. Dengang konkluderede EFSA, at befolkningens eksponering for bisphenol A var ekstremt lav, og markant lavere end tidligere antaget. Faktisk hele 11 gange lavere end EFSA’s seneste større vurdering fra år 2006.

EFSA’s vurdering vil nu være i offentlig høring frem til 13. marts.