Plastindustriens Seniorklub besøgte Center for Plastteknologi på Teknologisk Institut

I september besøgte Plastindustriens Seniorklub Center for Plastteknologi på Teknologisk Institut. De faglige emner var laboratorieprøvninger og innovative forskningsprojekter. De besøgende seniorer og Plastteknologis fagpersoner, herunder også centrets nye centerchef, Peter Sommer-Larsen, tilbragte en hyggelig og informativ dag sammen.

Del:

De femten deltagende seniorklubmedlemmer blev budt velkommen af faglig leder af plastlaboratoriet Frederik R. Steenstrup, der har arbejdet med udvikling af medicinsk udstyr i 15 år. Han gav en detaljeret indføring i centrets mange ydelser inden for prøvning og rådgivning.

Frederik R. Steenstrup fortalte bl.a. om levetidstest, prøvninger i forbindelse med materiale- og leverandørskift, accelererede ældningstest mv.

Seniorklubben bidrog med uddybende spørgsmål og fortællinger fra deres tid på arbejdsmarkedet. For eksempel kunne flere fortæller om episoder med forurening af råvarer på grund af forurenet transport.

Fra specialist til specialist

Plastindustriens Seniorklub viste under besøget også stor interesse for beretningerne om Plastteknologis forsknings- og udviklingsaktiviteter. Foruden at mødes og tale om, hvad der skete i branchen for år tilbage, har klubbens medlemmer nemlig også interesse i at følge udviklingen i branchen og høre om de nyeste projekter og resultater.

Som formanden for Seniorklubben Jørgen Nymark siger:

– Flere af vores medlemmers virksomheder videreføres i dag af børn og familie, så den viden, vi tager med hjem, vil med garanti blive videregivet og danne basis for mulig fremtidig samhandel. Her er i høj grad skabt baggrund for at yde industrien en enestående bistand. Den danske industri står godt rustet med Center for Plastteknologi i rygge.

Også centerchef Peter Sommer-Larsen synes, det var en udbytterig dag:

– Gennem arrangementet er Seniorklubben med til at styrke vores netværk i branchen, og synlighed og netværk er rigtig vigtig for os.

Ovenstående er kun et uddrag af artiklen – den fulde version er blevet bragt i Plast Panorama nr. 10, og den kan læses her.