Nyt legetøjsdirektiv: LEGO lever op til de skrappe sikkerhedskrav

Et nyt EU-direktiv er netop trådt i kraft. Formålet med regelsættet er at sikre børn imod skadelige kemikalier i deres legetøj. Det nye legetøjsdirektiv stiller høje krav til de materialer, der anvendes i fremstillingen af legetøj, og til dokumentationen for disse materialer. Danmarks største producent af legetøj, LEGO, har siden 2008 arbejdet målrettet for at leve op til de skrappe sikkerhedskrav.

Del:

De nye EU-regler gælder for legetøj beregnet for børn under 14 år. Nu er der blandt andet sat krav til indholdet af stoffer, der er kræftfremkaldende, stoffer, der kan ændre arveanlæg, og stoffer, som er allergifremkaldende.

I reglerne tager man ikke kun udgangspunkt i, hvor meget af et stof der findes i et stykke legetøj, men også hvor meget det afgiver.

– Det er en god ting, at legetøj nu skal leve op til de skrappere krav. Vi kan nu, efter reglerne er trådt i kraft, begynde at kontrollere legetøjets indhold og afgivelse af kemikalier, og dermed sikre børnene bedre, siger Elisabeth Paludan, funktionsleder i Miljøstyrelsens kemikalieenhed.

LEGO: Vi kontrollerer over 2.000 råvarer

En af de virksomheder som i høj grad bliver påvirket af de nye EU-regler er LEGO Koncernen, og her har man siden 2008 investeret enorme ressourcer for at kunne leve op til de skrappe sikkerhedskrav:

– Det har været en enorm opgave. Vi har siden 2008 firedoblet antallet de personer, der arbejder med dokumentation af produktsikkerhed, og brugt væsentlige resurser globalt for at sikre, at vi kan dokumentere, at de mere end 2.000 råvarer, vi anvender, lever op til kravene, udtaler Cornelis Versluis, Vice President for Corporate Quality, der har det overordnede ansvar for dokumentationen.

Produktsikkerhed betyder alt

LEGO Koncernen har valgt at fortolke det nye direktiv på den strengeste mulige måde. Derfor er hver eneste individuelle substans, materiale, LEGO element og LEGO æske screenet for at sikre, at man lever op til EU’s legetøjsdirektiv lige så vel som andre regler på globalt plan– blandt andet den amerikanske lovgivning – samt LEGO Koncernens egne interne krav.

– Produktsikkerhed er vores højeste prioritet, og det har altid været en forpligtelse fra vores side, at vi skal lave produkter, der lever op til de strengeste krav i verden. Det er vigtigt, at børn i hele verden får den sikreste mulige LEGO leg. Det nye legetøjsdirektiv stiller store krav til sikkerheden, og det bakker vi helhjertet op om, fortæller Jørgen Vig Knudstorp, adm. direktør i LEGO Koncernen.

Den 20. juli 2013 trådte den endelige del af direktivet, der omhandler krav til kemikalier, i kraft.