Designdirektør: Plastvirksomheder og designere kan lære af hinanden

Ikke-kategoriseret

INTERVIEW: Som direktør i foreningen Danske Designere repræsenterer Steinar Valade-Amland ca. 800 personer, der beskæftiger sig professionelt med design. Og så sidder han i styregruppen for Plastindustriens nye Designklub. Han mener, at samarbejdet mellem de danske plastvirksomheder og designerne rummer store perspektiver, for begge parter kan lære meget af hinanden.

Del:

Af Asbjørn Lindsø, Plastindustrien

Plastindustrien har i dette efterår taget initiativ til et nyt samarbejde med landets designere og designuddannelser. Formålet er at styrke den gensidige forståelse og fremme anvendelsen af plast i nye og innovative produktløsninger. Samarbejdet foregår gennem Plastindustriens Designklub. Her sidder Steinar Valade-Amland i styregruppen sammen med repræsentanter for både uddannelser og industrien. Som direktør i organisationen Danske Designere repræsenterer Valade-Amland ca. 800 medlemmer, der alle beskæftiger sig med design i forskellige afskygninger.

Han ser samarbejdet som potentielt givtigt for både designerne på den ene side og for Plastindustrien og dens virksomheder på den anden:

-Designklubben giver mening for os. Plastindustrien repræsenterer jo som brancheorganisation en masse virksomheder, der arbejder med produktudvikling, innovation og en hel masse andet, hvor design indgår som en naturlig bestanddel. Derfor er der en hel masse fælles interesser mellem os som designere på den ene side, og de virksomheder som Plastindustrien repræsenterer på den anden. Og derfor er det vigtigt for begge parter, at vi får skabt et fælles sprog, så vi kan sikre, at vi får mest muligt ud af hinanden, siger Steinar Valade-Amland

Skabe forståelse for plast blandt designere

Det fælles sprog mellem designere og de danske plastvirksomheder handler ifølge Amland om at styrke forståelsen mellem designere og plastvirksomheder. Her er et vigtigt element, at designerne generelt får større indsigt i, hvad plast kan som designmateriale:

-Jeg mener ikke, at alle designere nødvendigvis behøver at gå rundt med en stor paratviden om plast, men det er vigtigt, at de er bevidste om de muligheder, de har i forhold til materialer. Der er det mit indtryk, at vi står i en situation, hvor designere generelt ved for lidt om plast som materiale, fordi udviklingen på området går vældig stærkt, og det derfor kan være svært hele tiden at være up to date. Her kan industrien jo hjælpe os, siger Valade-Amland.

Læs resten af nyheden under annoncen…###REKLAME###

Plasten har dog ind i mellem et dårligt rygte imod sig, mener Valade-Amland:

-Der er mange negative fordomme om plast. Plasten er historisk set ikke et designmæssigt førstevalg. Det er et alternativ, som ofte er forbundet med negative associationer. Mange designere vil – hvis de selv kan vælge – og det indenfor økonomiske ansvarlige rammer kan lade sig gøre – ofte bruge et andet materiale end plast til deres produkt. Og ofte kan der naturligvis være fornuft i det.  Jeg tror fx ikke, at PH-lampen havde fået den sammen udbredelse, hvis den var lavet i plast. Men plasten har sin egen værdi som designmateriale. Det ser vi jo mange steder. Derfor er det vigtigt med en indsats for at modarbejde de negative fordomme. Det vil vi som organisation meget gerne bidrage til, så længe det foregår på en meningsfuld måde, hvor vi oplyser designere om de mange muligheder, der rent faktisk er i plasten som designmateriale, siger Valade-Amland. Han uddyber:

-Det handler jo om, at designerne skal kende til og forstå de sammenhænge, hvor det giver mening at vælge plast. Jeg synes for eksempel, at champagne skal drikkes af glas. Det vil give et mismatch mellem produktet og det, det skal bruges til, hvis man gav sig til at designe et champagneglas i plast. Omvendt er der jo mange situationer, hvor plast er langt, langt smartere end glas. Vi har som organisation en interesse i, at vores medlemmer ved, hvornår det er, og det kan et initiativ som Designklubben bidrage til.

Danske virksomheder bruger færrest designere

Designklubben giver altså mulighed for en løbende uddannelse af de danske designere i plastens muligheder som designmateriale. Men det er ikke kun designerne, der kan lære af industrien, mener Steinar Valade-Amland. Designerne kan også bidrage med meget den anden vej:

-Danmark er det land i Europa, hvor der er den laveste andel af designere blandt ansatte i produktionsvirksomhederne. Derfor tror jeg, at danske virksomheder kan gå glip af nogle af de fordele, som deres europæiske konkurrenter har ved at have designere ansat, forklarer Valade-Amland.

Valade-Amland understreger i den forbindelse, at en større brug af plast som materiale ikke bare kommer gennem en løbende uddannelse af designerne. Det kræver også en åbenhed fra virksomhederne til at ville tænke i andre og innovative baner:

-Skal plast opnå større udbredelse som designmateriale, så mener jeg, at det kræver en større villighed fra de producerende virksomheder til at tænke brugeren med ind i deres produkter. I stedet tænker de ofte mere i hvilket produktionsapparat, der er til rådighed. Det er meget typisk industritilgang: ”Vi har den her maskine, lad os se hvad vi kan producere med den”. Og det er jo oplagt for maskinen står der jo, den har kostet X antal millioner, og så skal den jo gerne bruges til noget. Men det er dårligt udgangspunkt for at skabe innovation.

Design ikke noget du bare smører på

Valade-Amland uddyber:

-Vil virksomhederne innovation skal de jo ud og se på, hvad der kunne være behov for blandt brugerne. Hvis man kommer til den erkendelse – at det ikke handler om hvad virksomheden kan producere, men om hvad aftagernes behov er – så vil den næste erkendelse ofte være, at der er behov for at tænke design med processen.

-Design er ikke noget, du bare smører på til sidst ved at hive en ekstern designer ind. Flere og flere designere indgår i processerne omkring produktudvikling på et meget tidligt tidspunkt og er med i hele processen. Det handler om at gøre produktet smartere helt fra bunden. Eller i nogle tilfælde, at man måske producerer et helt andet produkt end det, man troede man skulle producere. Når vi er med i Designklubben er det derfor også fordi, vi gerne vil have, at aftagerne af designydelser får en forståelse for den kompleksitet, der ligger i design.

Designere kan tilføre plastvirksomheder værdi

Valade-Amland påpeger, at det i høj grad også bør være i industriens interesse

-Jeg tror faktisk, at muligheden for at overleve på sigt for mange af de virksomheder, som Plastindustrien repræsenterer, den ligger i nogle gange at turde starte et andet sted fra, end der hvor de plejer. At kigge udover det distributions- og kundenetværk, de har i forvejen, og se hvor de kan tilføre brugere og kunder værdi på en helt ny måde. Og her kan designere spille en vigtig rolle, siger han.