Ny straftold kan ramme kompositindustrien

Ikke-kategoriseret

EU varsler nu en ny straftold mod glasfiber fra Kina. Det kan potentielt få meget negative følger for den danske og europæiske kompositindustri. Kortsigtet og uholdbar løsning mener Plastindustrien.

Del:

Af Asbjørn Lindsø, Plastindustrien
 

Knap er EU’s straftold på glasfiber fra Kina trådt i kraft, før endnu en straftold kan være under opsejling. Denne gang er det de europæiske producenter af glasvæv, som anklager kineserne for at dumpe priserne på det europæiske marked. EU Kommissionen har den 28. juli officielt indledt en undersøgelse af anklagen.

Anklagen om prisdumping er indgivet af en gruppe af europæiske væverier samlet i Glass Fibre Fabrics Defence Coalition, der repræsenterer ca. en fjerdedel af den samlede europæiske produktion af glasvæv. Deres påstand er, at importen af de omfattede typer af glasvæv fra Kina er vokset både i absolutte tal og i markedsandele, og at det har haft negative følger for væveriernes resultater og økonomi.

Skulle EU's undersøgelse af anklagen resultere i en ny straftold, kan det få vidtrækkende konsekvenser for den danske og europæiske kompositindustri. Det vurderer Chefkonsulent i Plastindustrien Helle Fabiansen:

-De glasfiberprodukter, som denne gang er omfattet af undersøgelsen, bruges både i stor udstrækning i vindmølleindustrien og i fremstillingen af lastbiler, både og tog. Flere virksomheder køber deres væv direkte fra kinesiske væverier eller via europæiske leverandører, der køber ind i Kina. Da glasfiberkompositter består af mellem 40 og 80 procent glasfiber vil en straftold naturligvis kunne mærkes, siger Fabiansen

 

Plastindustrien: Straftold en uholdbar løsning 

Argumentet fra de europæiske væverier er, at kinesernes produktion og eksport af glasvæv er steget, fordi glasfiberrovings blev pålagt EU straftold. Derfor bliver væverierne nødt til også at kræve straftold. Ifølge Fabiansen tydeliggør det dog netop, hvorfor straftold ikke er løsningen:

-Væverisammenslutningens argumentation for den nye straftold udstiller netop hvor uholdbar og kortsigtet en løsning, straftold er: For hvert problem man løser på denne måde, skaber man bare et nyt.

Læs resten af nyheden under annoncen…###REKLAME###

-Spørgsmålet er derfor, om det er i EU’s interesse at beskytte væverierne med toldbarrierer frem for at sikre de bedste konkurrencemæssige vilkår for leverandører til bl.a. vindmølleindustrien. Hvis man skal gøre sig forestillinger om at kunne konkurrere på markedet for vindenergi, er det en klar forudsætning, at man kan købe sine råvarer til de samme lave priser som sine konkurrenter på de internationale markeder. Ellers bliver det simpelthen for dyrt at producere vindmøller i Danmark og EU. EU har jo tilmed et klart mål om, at 20 procent af energien skal komme fra fornybare ressourcer i 2020. Hvis man mener noget med den målsætning, skal man ikke indføre restriktioner, der gør det både vanskeligt og dyrt, siger Fabiansen.

Berørte virksomheder skal kontakte Kommissionen

Plastindustrien følger sammen med Vindmølleindustrien sagen nøje og arbejder på at identificere de trusler, som en eventuel indførelse af en ny straftold vil påføre brugerne af glasvæv, altså den danske kompositindustri.

Vi skal nok få gjort EU Kommissionen opmærksom på det, vi kommer frem til. Vi har også fået aktiveret den europæiske kompositforening EuCIA og den europæiske vindmølleindustris brancheforening EWEA, som vil bruge deres indflydelse både til at påvirke Kommissionen og de nationale regeringer, siger Fabiansen

Hun opfordrer endvidere virksomhederne til at gøre sig gældende i sagen:

-Det er vigtigt, at de kompositvirksomheder, som sagen berører, giver sin holdning til kende over for Kommissionen og fremsender al relevant dokumentation.