DI og CO-industri sammen om at redde danske jobs i produktionen

Ikke-kategoriseret

Industriens arbejdsgiver- og lønmodtagerside har sammen udarbejdet en 10-punktsplan, der skal sætte en prop i det massive tab af danske produktionsjobs. Planen indeholder bl.a. forslag til en mere konkurrencedygtig afgiftsstruktur. Forslagene skal gennemføres og jo før jo bedre, mener Plastindustriens formand.

Del:

Af Asbjørn Lindsø, Plastindustrien
 

DI og CO-industri er gået sammen om et udspil, der skal sikre bedre vilkår for de danske produktionsvirksomheder. Målet med udspillet er at få den ny regering i tale om at stoppe det drastiske fald i danske produktionsjobs og sikre det altafgørende bidrag til velstanden, som produktionsvirksomhederne yder.

Udspillet indeholder 10 forslag, der sætter fokus på flere emner. Øget uddannelse og forskning er vigtigt, men de økonomiske rammebetingelser for virksomhederne indgår også i planen. Dansk enegang i form af nationale afgifter og særregler skal undgås. Konkret er der forslag om en sænkning af afgifter på el og industriel overskudsvarme. Derudover skal det administrative besvær ved at drive virksomhed I Danmark minimeres. Planen indeholder derfor forslag om kortere sagsbehandlingstider og identificering af uhensigtsmæssige offentlige arbejdsgange. Tilsammen skal det begrænse industriens udgifter til lovpligtige indberetninger.

Læs resten af nyheden under annoncen…###REKLAME###
 

Plastindustriens formand: Jo før jo bedre

 I Plastindustrien er der stor tilfredshed med de 10 forslag i planen. Formand Hans Ulrich siger:

-Der er rigtig mange positive forslag i det her udspil, som simpelthen skal gennemføres. Jo før jo bedre. Danmark er et dyrt land at producere i, og fortsætter vi med at være det, styrer vi direkte mod færre beskæftigede og færre lærepladser til de unge. Dermed bliver der mindre råd til velfærd. Danmark kommer ud på et sidespor.

Derudover glæder formanden sig over, at forslagene er blevet til i samarbejde med fagbevægelsen:

-Det er vigtigt og rigtig positivt at se, at arbejdstagersiden er villig til at tage et ansvar. Det bliver de simpelthen også nødt til. Mit forslag til de kommende overenskomstforhandlinger er en 3-årig central aftale på de nuværende satser og betingelser, men stadig med adgang til én årlig lokal forhandling ude på virksomhederne. Det vil være en fornuftig løsning for begge parter. Derudover mener jeg, at vi hurtigst muligt skal tilbage til en 40 timers arbejdsuge.